Hur gör jag för att flytta till ett äldreboende?

Om du behöver mer omfattande vård och omsorg kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende, ett så kallat särskilt boende. Det är kommunens biståndshandläggare som avgör och bedömer om du är beviljad en plats.

Så här går det till:

1. Kontakta biståndshandläggaren som utreder dina behov och hjälper dig att göra en ansökan.

2. När ansökan är beviljad kan du lämna önskemål om (alternativt välja) ett specifikt boende. Du är välkommen att kontakta oss för att se våra verksamheter.

3. När du blivit anvisad och bestämt dig för ett boende är det till biståndshandläggaren du lämnar besked.

4. När du fått platsen informerar biståndshandläggaren boendet som kontaktar dig för att tillsammans planera inflyttningen.

I broschyren från Socialstyrelsen ”Din rätt till vård och omsorg - en vägvisare för äldre” kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få. Ladda ner broschyren här.

 

Kontakta Förenade care

Kontakta Förenade Care

Har du frågor eller annat du vill dela med oss, är du välkommen att ringa till oss på 040-601 81 00 Du kan också skicka ett e-post meddelande.

Skicka e-post