Förenade Care Hallen

Vård- och omsorgsboendet är ett profilboende med Mat och dryck som inriktning. Hallen ligger i ett lugnt kvarter i Råsunda med närhet till fina grönområden. Boendet har 69 lägenheter fördelade på åtta enheter, varav två enheter är inriktade mot demens. Här finns ett korttidsboende, två dagverksamheter varav en med inriktning demens. På Hallen har vi även en restaurang.

Välkommen till Hallen.


Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska i möjligaste mån kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.
Se våra aktiviteter här

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som boenderåd, närståenderåd och anhörigträffar.

God mat och dryck

Måltiden är en viktig del av livet och ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Doft, smak, dukning och måltidsmiljö är likväl viktigt som att maten ska ge näring och energi. Mat och dryck speglar årstiderna och helger och högtider firar vi extra. Profilansvarig, Leva Livet-team och boende har tillsammans möjlighet att påverka menyerna hos Restaurang Hallen som lagar maten till boendet. Aktiviteterna rör mat och måltider som bl.a. smakprovningar, middagar, samarbete med lokala föreningar och restauranger. Du som boende erbjuds möjlighet att medverka i att utveckla och berika profilen.

Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, Leva Livet-inspiratörer med team, vaktmästare, arbetsterapeut, fysioterapeut samt sjuksköterskor. Ansvarig för verksamheten är verksamhetschef tillsammans med biträdande verksamhetschef.
Omvårdnadspersonal och sjuksköterskor bemannar dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns här på vardagar. Läkare besöker regelbundet Hallen.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Drivs på uppdrag av Solna kommunFörenade Care Hallen

Kontakt

Nicola Youngman
Verksamhetschef
Telefon: 073-436 78 21
E-post: nicolay@forenadecare.com

Janina Stenlund
Biträdande Verksamhetschef
Telefon: 070-168 11 14
E-post: janinas@forenadecare.com

Förenade Care Hallen
Lövgatan 43-45
169 32 Solna

Gruppledare 073-436 78 64, 073-315 01 71

Sjuksköterska
Korttidsboende/Pärlan 073-593 83 03
Olivträdet 073-593 91 96
Kastanjen 073-593 91 96
Vinrankan 073-593 80 23
Kväll-natt Alla enheter 073-436 78 66

Fysioterapeut 073-708 01 64
Arbetsterapeut 073-593 83 10

Enheter
Korttidsboende Alg.4 0700-80 49 12
Pärlan NB 0700-80 49 27
Olivträdet, 1tr A-sidan 0739-01 57 15
Olivträdet, 1 tr B-sidan 0739-01 57 16
Kastanjen, 2 tr C-sidan 0700-804 913
Kastanjen, 2 tr D-sidan 0700-804 914
Vinrankan, 3 tr E-sidan 073-9015750
Vinrankan, 3 tr F-sidan 0700-804 915

Dagverksamhet
Örtagården, Algatan 4 NB 0733-150 171
Lärkan, Algatan 2, 3 tr 0733-150 164