Förenade Care KVS

KVS, Kronprinsessan Victorias Sanatorium är ett vård- och omsorgsboendet i en fantastisk miljö med fina gångar för promenader, park med stora gräsmattor och asfalterade gångar ner till havet. Närhet till service, Vejbystrand hamn, utomhusbassänger och Sommarsol rehabcenter.

Välkommen till KVS.

Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.
Se våra aktiviteter här

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.

Personal

Personalteamet består av undersköterskor, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och verksamhetschef. KVS är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal. Sjuksköterska finns på plats dagtid vardagar.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

 

Drivs på uppdrag av Ängelholms kommunKVS

Kontakt

Ingalill Sjövret Svensson
Verksamhetschef
Telefon: 0431-45 24 00
E-post: ingalillss@forenadecare.com

Förenade Care KVS
Victorias väg 4A, 266 53 Vejbystrand

Exp. Avd.1 0431-45 24 01
Exp. Avd.2 0431-45 24 02
Sjuksköterska 0431-45 24 03
Fax 0431-45 24 24