Förenade Care Liljefors Torg 4

Vård- och omsorgsboendet ligger i stadsdelen Gränby/Salabacke i Uppsala och vi har en fin trädgård med fruktträd, bärbuskar, växthus, promenadslinga och en mysig eldstad. Här kan du sitta under äppelträden, plocka vinbär, plantera i växthuset eller bara sitta och njuta av dofter, färg och form.

Välkommen till Liljefors torg 4.


Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.
Se våra aktiviteter här

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

Vårdhund

Vi har vårdhundar som vi använder i vård och omsorgsarbetet. Kontakt med vårdhund ger ökad motivation för de boende att träna aktiviteter i det dagliga livet. Personalens arbete blir effektivare när hundens medverkan gör träningen mer stimulerande. Samvaro med vårdhund ökar välbefinnandet för många.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.

Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, gruppledare, Leva Livet-inspiratörer, Silviasystrar, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterskor, biträdande verksamhetschef, verksamhetschef och vaktmästare. Liljefors torg 4 är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal. Patientansvarig läkare besöker oss regelbundet, minst en gång per vecka.

Här arbetar flera Silviasystrar (undersköterskor med högskoleutbildning, som ger specialkompetens i demensvård). En av dessa Silviasystrar är samordnare för Silviateamet i Uppsala, ett team bestående av Silviasystrar, som arbetar med att stödja och handleda personalgrupper inom Förenade Care i demenskunskap och bemötande.

Liljefors torg är Silviacertifierat. Information om certifiering och giltiga certifikat, silviahemmet.se

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.
Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Drivs på uppdrag av Uppsala kommun

Förenade Care driver vård- och omsorgsboendet Liljefors torg 4 i egen regi med både LOV-avtal och ramavtal med Uppsala kommun.

Liljefors Torg 4

Kontakt

Kontakt
Erika Norlander Ekberg
Verksamhetschef
Telefon: 018-472 81 15
E-post: erikane@forenadecare.com

Gunilla Myrberg
Biträdande Verksamhetschef
Tel: 0739-015 640
E-post: gunillam@forenadecare.com

Förenade Care Liljefors torg 4
Liljefors torg 4
754 29 Uppsala

Plan 1: Tel 018 472 8114
Gruppledare: Tel 018-472 81 28
Sjuksköterska: Tel 018-472 81 22

Plan 2: Tel 018-472 81 16
Gruppledare: Tel 018-472 81 29
Sjuksköterska Plan 2: Tel 018-472 81 23

Plan 3: Tel 018-472 8118
Gruppledare: Tel 018-472 81 21
Sjuksköterska Plan 3: Tel 018-472 81 24

Plan 4: Tel 018-472 81 20
Gruppledare: Tel 018-472 81 21
Sjuksköterska Plan 4: Tel 018-472 81 25

Sjukgymnast: Tel 018-472 81 26
Arbetsterapeut: Tel 018-472 81 27

Leva Livet-Inspiratörer/Silviasystrar:
Tel 018-472 81 13

Sjuksköterska helg: 0733-150 123

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info