Förenade Care Månstorps Ängar

I Västra Ingelstad med utsikt över den skånska landsbygden ligger Sveriges första demensby Månstorps Ängar som är under uppbyggnad. Här finns vacker utomhusmiljö med trädgårdar och promenadstråk, strandmiljö, varmvattenpool, skönhetssalong, affär, café & restaurang, dagverksamhet och mycket mer - miljöer och aktiviteter som skapar trygghet och lockar till samvaro.

Månstorps Ängar är en gemenskap som förser människor med minnesproblematik en möjlighet att uppleva högsta möjliga grad av frihet och trygghet medan de lever med sin sjukdom. Demensbyn är utformad för att ge största möjliga livskvalitet, oberoende och värdighet. Välkommen till Månstorps Ängar.

Information om säkra besök på Förenade Care Månstorps Ängar

Leva Livet

På Månstorps ängar sprudlar det av aktiviteter och vi är ofta ute i trädgården och omgivningarna. Förutom de dagliga aktiviteterna har vi regelbundet Champagnefrukost och tema-aktiviteter vid Vingelbaren. Vid större festligheter bjuder vi in någon orkester. Vi har samarbete med utomstående arrangörer vid olika aktiviteter, som föreläsare, underhållare, föreningar, volontärer och förskola. Här finns en kommunal simbassäng där vi har bokad tid en gång per vecka. Du erbjuds regelbundet utomhusvistelse och promenader samt utflykter med Leva Livet bussen för att vidga vyerna.

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

Vårdhundsteam

Används i vård och omsorgsarbetet. Vårdhundens uppgift är att motivera och träna samt sprida glädje och entusiasm både inomhus och utomhus. Rehabiliterande insatser med vårdhund ordineras av legitimerad vårdpersonal som utbildats för denna uppgift.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.

På Månstorps Ängar finns en restaurang som är öppen dagligen där kock och kökspersonal tillagar lunch och middag till oss. Du har möjlighet att äta lunch i restaurangen som även är öppen för allmänheten.

Personal

Personalen består av verksamhetschef, gruppledare, sjuksköterskor, specialistutbildade undersköterskor, undersköterskor, Leva Livet-team, dagverksamhetsteam och lokalvårdare. Månstorps ängar är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal. Tillgång till distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och demenssjuksköterska.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Månstorps Ängar

Kontakt

Jörgen Göransson
Verksamhetschef
Telefon: 040-42 59 50
E-post: jorgeng@forenadecare.com

Förenade Care Månstorps ängar
Stationsvägen 1
235 41 Vellinge

Vårängen (A) 040-42 59 64
Sommarängen (B) 040-42 59 65
Vinterängen (C) 040-42 59 67
Höstängen (D) 040-42 59 66

Gruppledare 040-42 59 51
Vårängen (A) och Höstängen (D)
Petra Ziethen 0739-015 548
Sommarängen (B) och Vinterängen (C)
Marie Olin 0739-015 717

Sjuksköterskor
Vårängen (A) och Höstängen (D)
Karolin Brakander 040-42 55 89
Sommarängen (B) och Vinterängen (C)
Susanne Olsson 040-42 58 87

Silviasyster
Barbro Carlsson 0700-19 17 83

Arbetsterapeut 040-42 57 49
Fysioterapeut 040-42 57 28

Dagverksamhet
Susanne Bergqvist 0739-015 719

Leva Livet inspiratörer
Helena Anagnosti 0739-015 709
Nathalie Stahlénius 0739-015721

Kök/Restaurang 040-42 59 59