Förenade Care Omtankens hus

Vård- och omsorgsboendet i Omtankens hus drivs av Förenade Care på uppdrag av Vellinge kommun. I fastigheten samlas olika typer av verksamheter för äldre under ett och samma tak: vård- och omsorgsboende, omsorgslägenheter, restaurang, informationscenter, vårdcentral samt en dagverksamhet som Förenade Care kommer att driva. Huset är ett nollenergihus vilket innebär att det beräknas producera lika mycket eller mer energi än vad det förbrukar. Omtankens hus ligger centralt i Höllviken som är ett attraktivt kustsamhälle.

Välkommen till Omtankens hus.

Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.
Se våra aktiviteter i oktober här 

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck. Restaurangen på Omtankens hus lagar maten till oss. Du har möjlighet att äta i restaurangen som även är öppen för allmänheten.
Se vår meny här

Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, gruppledare, Leva Livet-inspiratör med team, sjuksköterska och verksamhetschef. Omtankens hus är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal. Tillgång till sjuksköterskor, distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, demenssjuksköterska som ingår i den kommunala organisationen.  

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras. 

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

 

Drivs på uppdrag av Vellinge kommunOmtankens hus

Kontakt

Marie Doggart
Verksamhetschef
Telefon: 0733-150 121
E-post: maried@forenadecare.com

Förenade Care Omtankens hus
Kungstorpsgränden 3
236 32 Höllviken

Bodel A 040-635 42 73
Bodel B 040-635 42 71
Bodel C 040-42 54 77
Bodel D 040-635 42 72
Bodel E 040-42 54 78
Bodel F 040-42 54 79

Gruppledare kl. 08.00-16.00
Helena Olsson 040-42 54 75
Emma Christiansson 040-42 51 08

Sjuksköterska Bodel D, E och F
Catarina Ziethén 040-42 57 17
Sjuksköterska Bodel A, B och C
Emma Åkerman 040-42 56 47

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info