Omtankens hus Höllviken

Äldreboendet Omtankens hus i Höllviken är ett nollenergihus som beräknas förbruka mindre energi än det producerar. Här bor du mitt i Höllviken centrum med närhet till den vackra kusten. Precis som våra andra äldreboende i Vellinge Kommun uppmuntrar den omtänksamma personalen till anpassade aktiviteter och hjälper dig hitta sätt att finna glädje i vardagen.

Information om säkra besök på Förenade Care Omtankens hus

Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.
Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.

Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, gruppledare, Leva Livet-inspiratör med team, sjuksköterska och verksamhetschef. Omtankens hus är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal. Tillgång till sjuksköterskor, distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och demenssjuksköterska.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras. 

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

 
Förenade Care Omtankens hus

Kontakt

Marie Doggart
Verksamhetschef
Telefon: 0733-150 121
E-post: maried@forenadecare.com

Förenade Care Omtankens hus
Kungstorpsgränden 3
236 32 Höllviken

Bodel A 040-635 42 73
Bodel B 040-635 42 71
Bodel C 040-42 54 77
Bodel D 040-635 42 72
Bodel E 040-42 54 78
Bodel F 040-42 54 79

Gruppledare kl. 08.00-16.00
Helena Olsson 040-42 58 92
Emma Christiansson 040-42 51 08

Sjuksköterska Bodel D, E och F
040-42 57 17
Sjuksköterska Bodel A, B och C
040-42 56 47