Förenade Care Postiljonen

Vård- och omsorgsboendet är ett profilboende med inriktning Utemiljö som vårdmiljö. Postiljonen är centralt beläget i Höllviken vid Öresundkusten och närområdet erbjuder fina promenadstråk. Här finns en dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
Välkommen till Postiljonen.

Information om säkra besök på Förenade Care Postiljonen

Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.
Postiljonens trädgårdsmiljö är under utbyggnad och kommer att användas till rehabilitering, aktivering, sinnestimulering och välbefinnande.
Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.

Maten tillagas varje dag på Förenade Cares närliggande restaurang på servicehuset Postgården. Du har möjlighet tt äta i restaurangen som även är öppen för allmänheten.

Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, gruppledare, Leva Livet-inspiratör, Silviasyster, sjuksköterska och verksamhetschef. Postiljonen är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal. Tillgång till sjuksköterskor, distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och demenssjuksköterska.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Postiljonen

Kontakt

Anette Lindblad
Verksamhetschef
Telefon: 0733-150183
E-post: anettel@forenadecare.com

Förenade Care Postiljonen
Videholms allé 3
236 31 Höllviken