Förenade Care Postiljonen

Vård- och omsorgsboendet är centralt beläget i Höllviken vid Öresundkusten. På Postiljonen finns det en dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Välkommen till Postiljonen.

Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.

Maten tillagas varje dag på Förenade Cares närliggande restaurang på servicehuset Postgården. Du har möjlighet att äta i restaurangen som även är öppen för allmänheten.


Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, gruppledare, Leva Livet-inspiratör, sjuksköterska och verksamhetschef. Postiljonen är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal. Tillgång till sjuksköterskor, distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, demenssjuksköterska som ingår i den kommunala organisationen.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Drivs på uppdrag av Vellinge kommunPostiljonen

Kontakt

Patrik Lindén
Verksamhetschef
Telefon: 040-42 54 60
E-post: patrikl@forenadecare.com

Förenade Care Postiljonen
Videholms allé 3
236 31 Höllviken

Leva Livet-inspiratör 0739-015 509
Rose-Marie Dufeu

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info