Förenade Care Rådan

Vård- och omsorgsboendet ligger i Silverdal i Sollentuna med tillgång till uteplatser och fina promenadvägar i anslutningen till boendet.

Välkommen till Rådan.


Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.
Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

Vår Silviasyster har i uppdrag att stödja närstående, handleda omvårdnadspersonal, utbilda närstående och personal inom de olika demenstillstånd som finns. Silviasystern har även i uppdrag att finnas till hands för dig.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.

Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, gruppledare, Silviasyster, Leva Livet-inspiratör, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterskor och verksamhetschef. Rådan är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal och sjuksköterska. Läkare kommer till boendet en gång i veckan samt vid behov. Vid akuta situationer kallar sjuksköterska på jourläkare. Landstinget ansvarar för läkarvården.
 
Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Drivs på uppdrag av Sollentuna kommunRådan

Kontakt

Lisa Geidnert
Verksamhetschef
Telefon: 08-684 44 210, 0733-150 060
E-post: lisag@forenadecare.com

Förenade Care Rådan
Rådanvägen 27
191 38 Sollentuna
Biträdande Verksamhetschef
Anna Nygårds 0739-015751

Sjuksköterskeexpedition 08-684 44 211
Sjukgymnast 0739-015 751
Arbetsterapeut 0739-015 550
Aktivitetsansvariga 08-684 44 224
Silviasyster Farah Nabawi 0700-80 49 87

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info