Förenade Care Sälgen

Vård- och omsorgsboendet ligger centralt i Höganäs i natursköna Kullabygden, med närhet till natur och hav. Sälgen är ett modernt äldreboende med trivsam utformning och mycket ljusinsläpp samt en uppskattad innergård. Här finns en restaurang som är öppen dagligen för allmänheten. I köket tillagar våra kockar och kökspersonal även all mat till oss och du har möjlighet att äta i restaurangen.

Välkommen till Sälgen.


Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.
Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

Besökshundsteam

Vi har ett besökshundsteam som används i vård och omsorgsarbetet. Besökshundens uppgift är att motivera och träna samt sprida glädje och entusiasm.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Maten tillagas varje dag på plats av erfarna kockar. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck. Du har möjlighet att äta i restaurangen som även är öppen för allmänheten.
Se vår meny här

Personal

Personalteamet består av Leva Livet-inspiratör och team, besökshund med förare, omvårdnadspersonal, gruppledare/sjuksköterskor, omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, verksamhetschef samt vaktmästare. Vi har sjuksköterskor och omvårdnadspersonal dygnet runt. I köket arbetar kock och kökspersonal.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.
 
Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

 

Drivs på uppdrag av Höganäs kommunSälgen

Kontakt

Emma Ramde Magnusson
Verksamhetschef
Telefon: 042-33 44 80
E-post: emmar@forenadecare.com

Förenade Care Sälgen
Midgårdsgatan 34
263 37 Höganäs

Vintern 042-33 44 84
Våren 042-33 44 85
Sommaren 072-147 03 49
Hösten 042-33 44 87

Sjuksköterskeexpedition 042-33 44 82