Förenade Care Sjöstjärnan

Det tidigare sommarresidenset ligger i stadsdelen Limhamn, nära havet, och har en tillhörande parkliknande tomt. Den vackra parken med utsikt över Öresund med sin broförbindelse och Limhamns småbåtshamn bildar en trivsam miljö som stimulerar till utevistelse och aktiviteter likväl som till lugn, harmoni och reflektioner.

Välkommen till Sjöstjärnan.


Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Ativiteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.

Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, gruppledare, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och verksamhetschef. Sjöstjärnan är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras. 

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

 

Drivs på uppdrag av Malmö kommun

Förenade Care driver vård- och omsorgsboendet Sjöstjärnan i egen regi och har ramavtal med Malmö kommun. Sjöstjärnan har även avtal med flera kommuner i länet genom Kommunförbundet Skåne.

Sjöstjärnan

Kontakt

Birgitta Abramo
Verksamhetschef
Telefon: 070-964 08 31
E-post: birgittaa@forenadecare.com

Förenade Care Sjöstjärnan
Villavägen 2
216 11 Limhamn

Sjöstjärnan 040-16 13 99

Gruppledare Nermin Bytyqi 070-720 90 72
E-post: nerminb@forenadecare.com
Sjuksköterska 040-16 13 99
Sjukgymnast 070-719 40 17
Arbetsterapeut 070-719 22 65

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info