Förenade Care Trollängen

Vård- och omsorgsboendet ligger i Trollbäcken som är ett lummigt område med närhet till Fornuddsparken. Promenadavstånd till områdets lokala centrum där det finns bl.a. restauranger, butiker, bibliotek och bra kommunikationer.

Välkommen till Trollängen.

Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.

Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, gruppledare, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterskor, verksamhetschef och vaktmästare. Trollängen är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Förenade Care Trollängen är Silviahemcertifierat vilket innebär att personalen blivit utbildade i demensvård för att, oavsett sjukdomsgrad, kunna ge högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga. Information om certifiering och giltiga certifikat, silviahemmet.se
Silviahemcertifierade

Bästa resultatet i Tyresö kommun i Socialstyrelsens undersökning 2018 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Trollängen har det bästa resultaten i Tyresö kommun med 93 % av de boende är nöjda med äldreboendet.

 

Drivs på uppdrag av Tyresö kommunTrollängen

Kontakt

Maria Månsson
Verksamhetschef
Telefon: 08-409 028 92, 073-901 57 08
E-post: mariam@forenadecare.com

Förenade Care Trollängen
Gärdesvägen 16-18
135 51 Tyresö

Enhet K 08-742 41 85
Enhet A 08-742 41 86
Enhet B 08-742 41 87
Enhet C 08-742 41 88
Enhet D 08-742 41 89
Enhet E 08-742 41 90

Sjuksköterska exp. 073-901 57 27
Sjukgymnast 073-901 57 97
Arbetsterapeut 073-901 57 98
Äldrepedagog 073-901 57 10
Gruppledare 073-315 01 16