Förenade Care Väpnaren

Vård- och omsorgsboendet ligger i centrala Klippan med gångavstånd till bl.a. apotek, läkarmottagningar, affärer, banker samt närhet till naturområden.

Välkommen till Väpnaren.

Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck. Fredagsbukett inköps varje vecka och vi dukar lite extra fint inför och under helgerna.

Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterskor, lokalvårdare, vaktmästare samt verksamhetschef. Väpnaren är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal.

Sjuksköterska måndag till fredag kl. 07:00-18:00 samt lördag och söndag kl. 07:00-15:00. Övriga tider är det Klara Kompetens sjuksköterskor som tillkallas vid behov. Patientansvarig läkare besöker boendet en gång i veckan samt vid behov.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.
Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

 

Drivs på uppdrag av Klippans kommunVäpnaren

Kontakt

Gunilla Sjunner
Verksamhetschef
Telefon: 0435-76 89 10
E-post: gunillas@forenadecare.com

Förenade Care Väpnaren
Torggränd 8
264 33 Klippan

Enhet A 0435-76 89 11
Enhet B 0435-76 89 12
Enhet C 0435-76 89 13
Enhet D 0435- 76 89 14

Sjuksköterska 0435-76 89 16
Fysioterapeut/arbetsterapeut 0435-76 89 17