Förenade Care Victoria

Förenade Care Victoria ligger i ett expansivt område där bostäder, grönområden och parker växer fram nära Limhamns kalkbrott som är ett naturreservat. I anslutning till Victoria finns promenadstråk.
Välkommen till Victoria.


Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.
Se våra aktiviteter här

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.

Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, gruppledare, Leva Livet-inspiratör/aktivitetsansvarig, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, och verksamhetschef. Victoria är bemannat dygnet runt med sjuksköterska och omvårdnadspersonal.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Är du intresserad av att delta i Victorias närståendestödsgrupp?

Anhörigstöd vårterminen 2020

Victoria Anhörigförening

Läs mer

Victoria har uppdrag via KFSK

Förenade Care driver vård- och omsorgsboendet i egen regi och har ramavtal med Kommunförbundet Skåne.

Förenade Care Victoria

Kontakt

Susanne Steffensson
Verksamhetschef
Telefon: 040-602 80 10
E-post: susannest@forenadecare.com

Nadia Ekelin
Biträdande verksamhetschef
Mobil: 0739-015 762
E-post: nadiae@forenadecare.com

Förenade Care Victoria
Lilla Högestensgatan 2
216 32 Limhamn

Enhet A 040-602 80 19
Enhet B 040-602 80 17
Enhet C 040-602 80 18
Enhet D 040-602 80 16
Enhet E 040-602 80 14
Enhet F 040-602 80 15

Gruppledare
Enhet A&B 0739-01 57 67
E-post: josefinn@forenadecare.com
Enhet C&D 0739-01 57 66
E-post: daniellae@forenadecare.com
Enhet E&F 0739-01 57 68
E-post: madeleinela@forenadecare.com

Leva Livet Inspiratör Charlotte Karlsson
charlottek@forenadecare.com
Aktivitetsansvarig Marianne Nörremölle Larsson
mariannenl@forenadecare.com
0739-01 57 65