Förenade Care har vunnit kvalitetsupphandlingen av Ekbacken Hus H

Med Leva Livet koncept, välfärdsteknologi och kompetensutveckling tar Förenade Care över driften av Ekbacken Hus H.

Förenade Care kvalitetsupphandling Ekbacken Hus H

”Vi är mycket glada över att vara tillbaka i Sundbyberg och att Sundbybergs stad har valt en kvalitetsupphandling” säger Christer Henriksson, VD Förenade Care.

Förenade Care och Sundbybergs stad har skrivit avtal om driften av vård- och omsorgsboendet Ekbacken Hus H. Avtalet gäller 2019-12-01--2022-11-30 med möjlighet till två plus två års förlängning.

Ekbacken Hus H erbjuder 76 lägenheter till personer med demenssjukdom och personer med omfattande omvårdnadsbehov. Boendet ligger ca 2 km från Sundbybergs centrum, mitt emot Solvalla i ett naturskönt område. Närmast fastigheten finns promenadstråk och trevliga trädgårdar.

Förenade Care kommer att införa sitt Leva Livet koncept där inspiratör och ombud arbetar och verkar för en trivsam och meningsfull tillvaro. De boende ges möjlighet att leva utifrån sina intressen och drömmar. Leva Livet-inspiratören som är högskoleutbildad kopplar nya forskningsrön och evidensbaserade metoder till livet som den enskilde vill leva. Ett varierande aktivitetsutbud erbjuds utifrån behov, intressen och förmåga.

Välfärdsteknologi kommer att användas på flera sätt, bl.a. i projektet ”Öppna dörrar” där teknologi möjliggör en större frihet för personer med demenssjukdom.

Förenade Care lägger stor vikt vi kompetensutveckling, vilket bland annat innebär att vi kommer att Silviacertifiera Ekbacken Hus H samt utbilda all personal i första hjälpen för psykisk ohälsa.