Förenade Care vann upphandlingen av demensbyn Månstorps Ängar och profilboendet Postiljonen

Promenadstråk, strandmiljö med solstolar vid bäcken, robotkatter, affärer och restaurang med husmanskost är några av inslagen i konceptet för demensbyn.

Månstorps Ängar

Sveriges första demensby kommer att utformas och drivas av Förenade Care på uppdrag av Vellinge kommun. Promenadstråk, strandmiljö med solstolar vid bäcken, robotkatter, affärer och restaurang med husmanskost är några av inslagen i konceptet.

Vård- och omsorgboendena Månstorps ängar och Postiljonen kommer att ha profilerna Demensby respektive Utemiljö som vårdmiljö. Avtalet kommer att starta 2020-01-17 avseende Månstorps Ängar och 2020-01-09 avseende Postiljonen och gälla t.o.m. 2022-01-17 med möjlighet till förlängning med tre (3) + tre (3) år.

Månstorps Ängar i Västra Ingelstad har 56 lägenheter idag fördelat på 28 somatik och 28 demens. Nu har utformningen börjat av demensbyn som innebär att boende med minnesproblematik fritt kan röra sig, inomhus och utomhus, och uppleva en meningsfull vardag, utan hinder och begränsningar.

Konceptet för demensbyn innehåller välfärdsteknik med robotkatter, digitala spel och ljusprojektioner. Miljöer och aktiviteter såsom strandmiljö vid bäcken, butiker, café, skönhetssalong, ljusrum och drinkbar ska utformas för att skapa trygghet och locka till social samvaro. Månstorps Ängar har idag redan tillgång till varmvattenbassäng och bastu samt en vacker utemiljö med två innergårdar. Det finns planer för en verkstad, hönshus och grillplats. Förenade Care kommer även att göra en utbildningssatsning som innebär att personalen har specialkompetens när det gäller att vårda och bemöta personer med demenssjukdom.

”Det känns väldigt roligt och spännande att få göra något som ingen annan hitintills har gjort i Sverige. Vi har hämtat inspiration från flera utländska demensbyar då vi har utformat vårt förslag. Förslaget utgår också från den senaste forskningen om demensvård och behov som personer drabbade av demenssjukdom har, säger Christer Henriksson, VD Förenade Care.”

Postiljonen i centrala Höllviken har 24 lägenheter fördelat på 12 somatik och 12 demens. Här bedrivs även dagverksamhet. Trädgårdsmiljö och närområdet erbjuder fina promenadstråk. Profilen Utemiljö som vårdmiljö, innebär att utemiljön kommer aktivt nyttjas för de boendes rehabilitering, aktivering, sinnesstimulering och känsla av välbefinnande.

Månstorps ängar och Postiljonen drivs idag av Förenade Care på uppdrag av Vellinge kommun.

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info