ASiH Byle Gård Förenade Care

Förenade Care utför ASiH i Lidingö, Stockholms innerstad, Solna, Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Vårdval tillämpas inom ASiH. Våra besök är kostnadsfria.

ASiH är en form av vård som patienten själv väljer när alternativet är sjukhusvård dygnet runt. Med stöd av bland andra läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykosocial sjuksköterska och kurator skapas ett team som kan erbjuda medicinsk hjälp, samtal och tekniska hjälpmedel samt stöd till närstående. Tillsammans ger detta den trygghet och kunskap som behövs för att kunna bo kvar hemma och leva ett så rikt liv som möjligt trots sjukdom.

En del av våra patienter är inskrivna för att få hjälp med vissa insatser, t ex antibiotikasprutor, blodtransfusioner eller annan hjälp som behövs vid försämring av en kronisk sjukdom. När tillståndet förbättrats skrivs man ut till sin husläkare igen. ASiH är då ett alternativ till att ligga inlagd på sjukhus.

Andra patienter vårdas i ASiH livet ut för att få hjälp med behov som hör ihop med obotliga sjukdomar. ASiH finns tillgängliga dygnet runt och kommer regelbundet till hemmet, men också vid akuta behov. Den palliativa vård som ASiH utövar utformas tillsammans med den som är sjuk och syftar inte till att bota utan att lindra de symtom som sjukdomen ger.

 

Avancerad Sjukvård i Hemmet, ASiH

Kontakt

Carina Filipsson
Verksamhetschef
E-post: carina.filipsson@forenadecare.com

Monica Nilsson
Ställf. Verksamhetschef
E-post: monican.bylegard@forenadecare.com

ASiH Byle Gård Förenade Care
Tumstocksvägen 9B
187 66 Täby

Besöksadresser:
Förenade Care Byle Gård
Palliativa Vårdavdelningen
Jarlabankes väg 46
187 77 Täby
Telefon 08-514 440 00

ASiH Lidingö Förenade Care
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

ASiH Arninge Förenade Care
Tumstocksvägen 9B
187 66 Täby
Telefon 08-540 849 44

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info