Hemtjänst Staffanstorp

Förenade Care ger vård och omsorg i hemmet. Det inbegriper till exempel måltidsservice, städ och tvätt. Hur samarbetet sker kommer vi överens om tillsammans, på dina villkor. Utgångspunkten är att du ska kunna leva livet så självständigt som möjligt. 

Personlig omvårdnad, delegerad hemsjukvård, ledsagarservice, avlösarservice, serviceinsatser och tilläggstjänster.
Geografiskt område: Hela kommunen

Vi på Förenade Care Hemtjänst erbjuder insatser för att hjälpa dig att leva livet så självständigt som möjligt och att bo kvar hemma så länge du själv önskar. Vårt mål är att erbjuda dig en hög livskvalitet och skapa en meningsfull dag efter dina behov, förutsättningar och önskemål.

Omtanke-Vänlighet-Service vägleder oss i det dagliga arbetet. För oss innebär omtanke att du känner att vi bryr oss om dig, och alltid känner en trygghet i att vi ser till ditt bästa. God omsorg är ett välfungerande samspel människor emellan, och det är viktigt att våra kunder och medarbetare respekterar och trivs med varandra. Vänlighet med ett varmt, respektfullt och värdigt bemötande skapar tillit och förtroende. Vi tycker att det ska finnas plats för god service i omsorgen och att du ska uppleva att vi förstår dina individuella behov, och uppfyller dina önskemål på bästa möjliga sätt.

Tjänsterna för omvårdnad, delegerad hemsjukvård, avlösarservice och ledsagarservice utförs mellan kl. 07.00–22.00 alla dagar i veckan.
Du kan välja att Förenade Care Hemtjänst även utför serviceinsatser åt dig.

Som kund hos Förenade Care kommer du att bjudas in att delta vid vissa aktiviteter på vård- och omsorgsboendet Magnoliagården i Staffanstorp.

Personal och kompetens

Vi är en engagerad personalgrupp som består av kontaktperson, undersköterskor, vårdbiträden, gruppledare och verksamhetschef. Tillsammans jobbar vi för att ge dig den bästa omsorgen och vården utifrån ditt biståndsbeslut.
All vår personal jobbar utifrån mottot Omtanke-Vänlighet-Service med dig som individ i centrum. Vi lägger stor vikt vid bemötande och attityder. Personalen behandlar kunden vänligt med omtanke och respekt samt värnar om integriteten.
Vår personal bär alltid arbetskläder och ID-bricka för att du ska känna dig trygg. Personalen talar svenska.

Din möjlighet att påverka

När du valt oss som utförare kontaktar vi dig för ett första möte. En genomförandeplan upprättas tillsammans med dig som beskriver dina behov och önskemål samt hur du vill att de ska tillgodoses. Dina närstående är välkomna att närvara.
Du kommer att få en kontaktperson och regelbundet går ni igenom hur du upplever de insatser vi utfört. Nya behov eller önskemål dokumenteras

Synpunkter och klagomål

Det är viktigt för oss att du är nöjd. Vi tar gärna emot synpunkter för att ständigt kunna förbättra och utveckla vårt sätt att arbeta. Förenade Care har tydliga rutiner för hur synpunkter och ev. klagomål ska hanteras. Tala i första hand med din kontaktperson eller verksamhetschef.

Tilläggstjänster

Har du behov av mer hjälp än vad du fått beviljat av kommunens biståndsbeslut? Förenade Care erbjuder ett utbud av kvalitativa hushållsnära tjänster som städning, tvättning, fönsterputsning, strykning, inköp, extra omsorg såsom promenader, cafébesök, ärenden, besök mm.
Tilläggstjänster ingår inte i biståndsbesluten utan beställs och betalas till Förenade Care.
Tjänsterna räknas som hushållsnära tjänster och är skattereducerade.

Drivs på uppdrag av Staffanstorps kommunEn djup respekt för din personliga integritet finns hos alla våra medarbetare.

Hemtjänst

Kontakt

Eva Elgan
Verksamhetschef
Telefon: 070-431 27 71
E-post: evae@forenadecare.com

Förenade Care Hemtjänst Staffanstorp
Pilegården, Torget 7A
245 31 Staffanstorp

Hemtjänst
Telefon: 070-431 27 70

Ann-Christin Olsson, samordnare
Telefon: 070-431 27 72

Planerare
Telefon: 070-431 27 74