Förenade Care Byavången

Välkommen till Byavången.


Leva Livet
Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.
Se våra aktiviteter här

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.
Se vår meny här

Personal
Personalteamet består av omvårdnadspersonal, gruppledare och verksamhetschef. Byavången är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal. Vi samarbetar med ett team specialutbildad personal inom demens, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut anställda av Tomelilla kommun.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Drivs på uppdrag av Tomelilla kommunByavången

Kontakt

Maria Lerjerud
Verksamhetschef
Telefon: 0417-182 63
E-post: mariale@forenadecare.com

Förenade Care Byavången
Byavången 27
273 31 Tomelilla

Gruppledare vardagar kl. 08:00-15:00
0417-181 80

Plan 1 0417-182 72
Plan 2 0417-182 73
Klövertegen 0417-181 73
Vallmotegen 0417-181 77
Lintegen 0417-181 82