Förenade Care Ferlin

Vård- och omsorgsboendet togs i bruk 2010 och erbjuder 70 moderna, trevliga lägenheter fördelat på fyra plan. Inredningen är färgrik utifrån forskning om äldres och demenssjukas upplevelse av färg. Ferlin är beläget i området Löten strax norr om Uppsala centrum, ett område med grönska och närhet till utevistelse.

Välkommen till Ferlin.

Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska i möjligaste mån kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som boenderåd, närståenderåd och anhörigträffar.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck. Vi dukar borden fint och försöker alltid skapa en lugn miljö under måltiderna. Maten levereras till oss av Dafgårds. Vi tillagar potatis, pasta, ris och grönsaker/sallad på plats. Tillbehör, bröd, smör och dryck förbereds och serveras till måltiderna.

Personal

Personalteamet kommer att bestå av omvårdnadspersonal, gruppledare, Leva Livet-inspiratör med team, vårdhundsteam, vaktmästare/lokalvårdare, arbetsterapeut, fysioterapeut samt sjuksköterskor. Ansvarig för verksamheten är verksamhetschef tillsammans med biträdande verksamhetschef.

Ferlin har tillgång till Förenade Cares Silviateam i Uppsala. Det är ett team bestående av Silviasystrar som arbetar med att stödja och handleda personalgrupper inom företaget i demenskunskap och bemötande.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Drivs på uppdrag av Uppsala kommun

Ferlin

Kontakt

Lena Gustavsson
Verksamhetschef
Telefon: 0739-015 636
E-post: lenag@forenadecare.com

Camilla Johansson
Biträdande Verksamhetschef
Telefon: 072-085 70 59
E-post: camillaj@forenadecare.com

Förenade Care Ferlin
Ferlinsgatan 31A
754 28 Uppsala

Plan 1, usk-exp 072-085 62 33
Plan 2, usk-exp 072-085 63 58
Plan 3, usk-exp 072-085 63 68
Plan 4, usk-exp 072-085 63 94

Gruppledare plan 1
Camilla Ceder 0739-015 757
Gruppledare plan 2
Mona Karlsson 0739-015 641
Gruppledare plan 3
Sofia Norberg 0733-150 163
Gruppledare plan 4
Jessica Sandman 072-085 69 94

Sjuksköterska plan 2
Johanna Svensson 072-085 60 31
Sjuksköterska plan 3
Anna Söderberg 072-085 52 86
Sjuksköterska plan 4
Sara Ek 072-085 52 53

Fysioterapeut
Karin Lamberg 072-085 61 40

Arbetsterapeut
Katrin Stäglich fr 2/3 072-085 60 87

Leva Livet Inspiratör
Fr.o.m 27/4 Isabelle Lund 072-085 70 32