Förenade Care Kvarnåsen

På vård- och omsorgsboendet Kvarnåsen finns en dagverksamhet för boende och för personer från enskilt boende. Dagverksamheten ingår i vårt Leva Livet-koncept där ett team arbetar runt samvaro och aktiviteter för att dagligen skapa vardagskvalitet.
Kommunens korttids- och rehabverksamhet med tillhörande träningslokal finns även här.

Välkommen till Kvarnåsen.

Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.

Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, gruppledare, Leva Livet-inspiratör, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterskor och verksamhetschef. Kvarnåsen är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal och sjuksköterskor.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Drivs på uppdrag av Årjängs kommunKvarnåsen

Kontakt

Sashina Liviken
Bitr. Verksamhetschef
Mobil: 0739-015 711
sashinal@forenadecare.com

Förenade Care Kvarnåsen
Kvarnåsgatan 13
672 30 Årjäng

Enheter
Måsen 0573-141 76
Staren 0573-141 74
Lärkan 0573-141 73
Orren 0573-141 75
Tjädern 0573-141 77
Nygården 0573-140 26
Älvgården 0573-142 35
Sörgården 0573-140 29

Sjuksköterskor dagtid
0739-015 786
0739-015 577
0739-015 578
0739-015 787