Förenade Care Magnoliagården

Vård- och omsorgsboendet ligger inrymt i tre hus. På alla gruppbostäder finns det tillgång till allmänna, gemensamma utrymme och i anslutning till fastigheterna finns små trädgårdar.

Välkommen till Magnoliagården.


Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.
Se våra aktiviteter här 

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.
Se vår meny här

Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterskor, Leva Livet-inspiratör och team, vaktmästare/lokalvårdare, måltidsvärdinnor, enhetschef, biträdande verksamhetschef och verksamhetschef. Magnoliagården är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Drivs på uppdrag av Staffanstorps kommunMagnoliagården

Kontakt

Berit Krömmelbein
Verksamhetschef
Telefon: 0704-20 14 70
E-post: beritk@forenadecare.com

Rasmus Buhre
Biträdande Verksamhetschef
Telefon: 0704-20 14 71
E-post: rasmusb@forenadecare.com

Enhetschef
Susanne Malmquist
Telefon: 0704-20 14 73
E-post: susannem@forenadecare.com

Förenade Care Magnoliagården
Norregatan 8
245 31 Staffanstorp

Norregatan 6 D1 046-25 11 72
Norregatan 6 D2 046-25 15 67
Norregatan 6 A1 046-25 15 85
Norregatan 6 A2 046-25 15 86
Norregatan 6 A3 046-25 15 87
Norregatan 2:2 046-25 15 89
Norregatan 2:1 046-25 15 88
Vid kontakt nattetid; kl. 21.00-07.00 var god ring 0704-20 14 78. OBS! Gäller endast under dessa tider!

Sjuksköterska Blekingevägen, D1 & A3
0704-20 14 75
Sjuksköterska A1, 2.1 & 2.2 0704-20 14 76
Sjuksköterska A2 & D2 0704-20 14 74

Fysioterapeut 0739-01 57 09
Arbetsterapeut 0700-80 49 91
Leva Livet Inspiratör 0704-20 14 72

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info