Förenade Care Solgården

Vård- och omsorgsboendet Solgården omgärdas av grönområden och närområdet är promenadvänligt. Det är nära till centrum med affärer, bank och restauranger. Kanalen som rinner genom samhället har en närliggande sluss och sommartid kan man där se båtar passera.

Välkommen till Solgården.

Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

Vårdhund

Vårdhunden Rocky besöker oss regelbundet.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.

Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, gruppledare, Leva Livet-inspiratör, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterskor och verksamhetschef. Solgården är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal och sjuksköterska.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Drivs på uppdrag av Årjängs kommunSolgården

Kontakt

Louise Malmeström
Verksamhetschef
Telefon: 0573-212 65
E-post: louisem@forenadecare.com

Förenade Care Solgården
Sveavägen 4
670 10 Töcksfors