Förenade Care Tunåsen

Vård- och omsorgsboendet ligger i Svartbäcken som är Uppsalas äldsta stadsdel och ett lugnt och lummigt område.

Välkommen till Tunåsen.

Leva Livet


Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i ett närståenderåd, anhörigträffar och alltid välkommen att gemensamt med din anhörig delta i aktiviteter.

Vårdhund

Vi har vårdhundar som vi använder i vård och omsorgsarbetet. Kontakt med vårdhund ger ökad motivation för de boende att träna aktiviteter i det dagliga livet. Personalens arbete blir effektivare när hundens medverkan gör träningen mer stimulerande. Samvaro med vårdhund ökar välbefinnandet för många.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.

Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, Leva Livet-inspiratör, gruppledare/sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och verksamhetschef. Tunåsen är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

 

Drivs på uppdrag av Uppsala kommun

Tunåsen

Kontakt

Ann-Sofie Lund
Verksamhetschef
Telefon: 018-727 88 50
E-post: ann-sofielu@forenadecare.com

Förenade Care Tunåsen
Hallstensgatan 20
753 34 Uppsala

Gruppledare plan 2
072-147 96 56 (Dagtid vardagar)
Gruppledare plan 1 och 3
072-147 95 86 (Dagtid vardagar)

Administratör
073-901 55 10 (Dagtid vardagar)

Sjuksköterska plan 2 och plan 1 lägenhet 101-105
070-080 49 17 (Dagtid vardagar)
Sjuksköterska plan 3 och plan 1 lägenhet 106-111
073-650 26 60 (Dagtid vardagar)

Plan 1 018-727 88 54 (Hela dygnet)
Plan 2 018-727 88 58 (Hela dygnet)
Plan 3 018-727 88 59 (Hela dygnet)