Förenade Care Valkyrian

Vård- och omsorgsboendet är beläget i närhet av stadspark och landsbygd men det är även nära till centrum och Tomelilla station.

Välkommen till Valkyrian.


Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.

Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, gruppledare och verksamhetschef. Valkyrian är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal. Vi samarbetar med ett team specialutbildad personal inom demens, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut anställda av Tomelilla kommun.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Drivs på uppdrag av Tomelilla kommunValkyrian

Kontakt

Tina Persson
Verksamhetschef
Telefon: 0417-180 20
E-post: tinper@forenadecare.com

Förenade Care Valkyrian
Västergatan 38
273 34 Tomelilla

Aprikos 0417-181 86
Gul 0417-181 81
Grön 0417-181 89
Blå 0417-181 88